Next Previous Contents

4. Metin ekran (konsol) yazıtiplerinin yüklenmesi

Metin ekranda Türkçe görebilmek için birkaç işleme daha ihtiyacımız var. Bunlardan ilki Türkçe karakterleri içeren yazıtiplerinin yüklenmesi. Bir yazıtipini yüklemek için setfont komutunu kullanıyoruz.

$ setfont latin5u-16.psf.gz

Yukarıdaki komut /usr/lib/kbd/consolefonts dizini altındaki latin5u-16.psf.gz yazıtipi dosyasını yükledi. Bu dizin altında yeralan, ya da yukarıda belirttiğim ftp adresinden indirdiğiniz ve adı latin5 ile başlayan tüm yazıtipleri Türkçe karakterler içerir. Birkaç deneme de siz yapın. Özellikle latin5u-12 ve latin5u-14 dosyaları daha küçük yazıtipi içerir ve ekranda aynı anda daha çok karakter görüntüleyerek çalışma alanınızı genişletir.

Metin ekranda kullanabileceğiniz tüm Türkçe yazıtiplerini ftp.gelecek.com.tr dizini altında bulabilirsiniz.

4.1 Son düzeltmeler

Atılması gereken birkaç adım daha kaldı. Önce /etc/inputrc dosyası içine aşağıdaki satırları ekleyin. Eğer dosya yoksa kendiniz oluşturun.

set input-meta on
set convert-meta off
set output-meta on

Ardından /etc/profile dosyasının sonuna, aşağıdaki satırları ekleyin.

export INPUTRC=/etc/inputrc

Artık rahatlıkla bash komut satırı altında Türkçe yazabilir ve okuyabilirsiniz. Yukarıda yapılan işlemleri eğer /etc/rc.d/rc.local dosyasına eklerseniz, herkes için tanımlı bir klavye eşlem dosyası ve yazıtipi yaratmış olursunuz:

setfont latin5u-16.psf
loadkeys trq.map.gz


Next Previous Contents