Next Previous Contents

6. Zaman dilimi ayarları

Türkiye, Greenwich'ten 2 saat ileride yeralan zaman dilimi kuşağı içindedir. Bunu, bir e-posta aldığınız zaman iletinin en üst kısmında yeralan +02:00 işaretinden de anlayabilirsiniz. Eğer hatalı bir zaman diliminde yeralıyorsanız, yapılması gereken işlemler aşağıdadır. Alternatif olarak, Red Hat ve Mandrake dağıtımlarıyla gelen timeconfig paketi zaman dilimini ayarlamanız konusunda yardımcı olacaktır.

Önce /etc/localtime saat ayarı dosyasını silin:

# rm /etc/localtime

Ardından, bu dosyayı bir sembolik bağ ile, /usr/share/zoneinfo/Europe/Istanbul dosyasına bağlayın.

# ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Istanbul /etc/timeconfig 

timeconfig paketinde ise sadece ``Turkey'' seçeneğini işaretleyin ve çıkın.

Eğer /etc/localtime dosyası yoksa, başta sendmail olmak üzere pek çok programda hoş olmayan hata mesajları alırsınız.


Next Previous Contents