Next Previous Contents

7. X Window desteği

Metin tabanlı bir ekran altında Türkçe yazdıktan ve uygulamalarımızı Türkçe yazıtipleriyle kullanmaya başladıktan sonra X Window altında nasıl Türkçe yazılır ve okunur, görelim.

7.1 X Window Türkçe yazıtiplerinin yüklenmesi

Öncelikle yapmamız gereken, Türkçe yazıtiplerinin X Window'a tanıtılmasıdır. X Window açılırken, hangi yazıtiplerini yükleyeceğini belirlemek amacıyla bazı öntanımlı dizinlere bakar. Bu dizinler, /usr/X11R6/lib/X11/XF86Config dosyasında belirtilmiştir.

RPM paketlerini kurabileceğiniz bir dağıtım kullanmanız halinde, Türkçe yazıtiplerini ve klavye harita ek dosyasını yüklemişseniz, işiniz çok kolay. Bu dosyaları yükleyip yüklemediğinizi bilmiyorsanız aşağıdaki komutu çalıştırın.

# rpm -qa | grep ISO8859-9
XFree86-ISO8859-9-75dpi-fonts-2.1.2-1
XFree86-ISO8859-9-2.1.2-1
XFree86-ISO8859-9-100dpi-fonts-2.1.2-1

Yukarıdaki satırlara benzer bir çıktı almış olmanız gerekiyor (sürüm numaraları farklı olabilir). Eğer almadıysanız Türkçe yazıtiplerini kurmamışsınız demektir. Eğer Red Hat Linux kullanıyorsanız, CD'yi sürücüye yerleştirip sırayla şu işlemleri yapın:

# mount /dev/cdrom
# cd /mnt/cdrom/RedHat/RPMS/
# rpm -i XFree86-ISO8859-9-75dpi-fonts-2.1.2-1
# rpm -i XFree86-ISO8859-9-2.1.2-1
# rpm -i XFree86-ISO8859-9-100dpi-fonts-2.1.2-1

Yazıtiplerini ve klavye eşlem dosyasını sisteminize kurduktan sonra bir sonraki adıma geçin.

Şimdi, daha önce yarım bıraktığımız noktaya geri dönelim. X Window'un yükleyeceği yazıtiplerinin bulunduğu dizinler /usr/X11R6/lib/X11/XF86Config dosyasında belirtiliyordu.

Bu dosya içinde, aşağıdakine

FontPath  "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
FontPath  "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath  "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath  "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
FontPath  "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/"

ya da buna

FontPath  unix/-1

benzer satırlar göreceksiniz.

Bu satırların en başına, kurduğumuz Türkçe yazıtipleri neredeyse o dizinin adını yazıyoruz. Red Hat Linux 6.0'dan itibaren Türkçe yazıtipleri /usr/share/fonts/ISO8859-9 dizinine kuruluyor. Bu dizin patikasını XF86Config dosyasının en üstüne ekleyelim. Tüm Türkçe yazıtipleri kurulmuşsa /usr/share/fonts/ISO8859-9 dizini altında aşağıdaki dosyaları görebilirsiniz:

# ls -al /usr/share/fonts/ISO8859-9/
total 17
drwxr-xr-x  5 root   root     1024 Feb 13 19:04 .
drwxr-xr-x 11 root   root     1024 Feb 15 18:46 ..
drwxr-xr-x  2 root   root     6144 Feb 13 19:04 100dpi
drwxr-xr-x  2 root   root     6144 Feb 13 19:04 75dpi
drwxr-xr-x  2 root   root     1024 Feb 13 19:04 misc

Şimdi ISO8859-9 dizininde Türkçe yazıtiplerimizin bulunduğunu /usr/X11/lib/X11/XF86Config dosyasında belirtelim.

FontPath  "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/ISO8859-9/misc"
FontPath  "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/ISO8859-9/75dpi"
FontPath  "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/ISO8859-9/100dpi"
FontPath  "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
FontPath  "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath  "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath  "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
FontPath  "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/"

Tabi, bu dosyada "FontPath unix/:-1" satırı varsa, ekleme yapacağınız üç satırı da "FontPath unix/:-1" satırının başına koymanız gerekiyor.

Şu anda yazıtiplerimizi sisteme tanıtmış durumdayız. X Window açılırken önce en üstteki FontPath bilgileri okunacaktır.

Şimdi X Window'a girin. Netscape ile herhangi bir Türkçe dosyayı görüntüleyebilirsiniz.

7.2 X Window altında Türkçe klavye kullanılması

Sıra geldi klavye ayarlarının yapılmasına. Red Hat ile birlikte, Türkçe klavye eşlem dosyaları da geliyor. Bu dosyalar, /usr/X11R6/lib/X11/etc dizininde yeralıyorlar:

# cd /usr/X11R6/lib/X11/etc/
# ls -al xmodmap.*
-r--r--r--  1 root   root     4988 Oct 10 10:53 xmodmap.std
-rw-r--r--  1 root   root     2764 Oct 6 1998 xmodmap.tralt
-rw-r--r--  1 root   root     2316 Oct 6 1998 xmodmap.trf
-rw-r--r--  1 root   root     2316 Oct 6 1998 xmodmap.trq

Yukarıdaki dosyalar sırasıyla standart Amerikan klavye, alt Türkçe klavye, F klavye ve Q Türkçe klavyeye karşılık geliyor. X Window'a girerken bu klavyelerden bir tanesini aktif hale getirmemiz gerekiyor. Örnek olarak, Q Türkçe klavyenin, X Window açılırken etkin olması için, /home/kullanıcı-adı/.xinitrc dosyasına aşağıdaki satırı eklemelisiniz.

xmodmap /usr/X11R6/lib/X11/etc/xmodmap.trq 

.xinitrc dosyasına, kullandığınız pencere yönetecisini çalıştıracak şekilde bir eklenti de yapmanız gerekecektir. Bu eklentiyi de yaptıktan sonra dosyanın son hali aşağıdakine benzer bir hal alır:

xmodmap /usr/X11R6/lib/X11/etc/xmodmap.trq 
startkde

Tabi siz startkde yerine istediğiniz pencere yöneticisini çalıştıracak şekilde bir komut yazabilirsiniz.

X Window'a girdikten sonra da klavye haritasını değiştirmek mümkündür. Bunun için yukarıda örneği bulunan xmodmap komutunu doğrudan xterm altında çalıştırabilirsiniz.

X Window altında kullanılan klavye eşlem dosyalarından xmodmap.tralt, konsol ekranda kullanılan tr.alt dosyasından biraz farklılık gösteriyor. Konsol altında, herhangi bir Türkçe karakteri bastırmak için ALT tuşunu kullanırken, X Window altında ALT-GR tuşunu kullanmalısınız.

XFree86'daki güzel bir özellik de, konsolda kullanılan klavye eşlem dosyasının aynısının, X Window açılırken de kullanılabilmesi. Bunun için, /usr/X11R6/lib/X11/XF86Config dosyasında,

XkbDisable

şeklinde bir satırın bulunması gerekir.


Next Previous Contents